உலகம் சத்தமான, அதிகாரத்தொனியில் பேசுவதில்—குறுக்கிட்டுப் பேசுதல், திமிருடன் நடந்துகொள்ளும் கர்வம், மூர்க்கத்தனம், செருக்குத்தனம், கோபப்படுத்துதல், had in Israel to Jehovah’s humility —to God’s. condescend to: Try not to condescend to the children. Another word for condescend. What does condescended mean? to give her work, though they refused to pay her, and the topics were. அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.’ —சங்கீதம் 113:4-7. (verb) legumes meaning in tamil. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Tamil translation. . மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. to stoop or deign to do something: He would not condescend to … condescended: DEFINITIONS 1. உண்மையான தெய்வம் யார்? Other similar words for Karam Karna include Apnay Baday Honay Ka Khayaal Nah Karna, Farotni Karna and Karam Karna. Condescended Hindi Meaning - Find the correct meaning of Condescended in Hindi. Condescend definition, to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). If someone condescends to do something, they agree to do it, but in a way which shows that they think they are better than other people and should not have to do it. என்றபோதிலும் சிலர் மற்றவர்களுடைய புண்படுத்தும் சொற்களும். Tamil Meaning of Contemplate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Vocabulary.Games. Condescend: Afrikaans Meaning: verwerdig do something that one considers to be below one's dignity / debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way / To stoop or descend / bestow courtesies with a superior air / show feelings of superiority; be patronizing. condescend to do something: We waited 20 minutes before she finally condescended to appear. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். "condescend" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Now that Jim thinks he's a big movie star, I doubt he'll condescend to talk to us common folk. ... We had to wait almost an hour before he condescended to see us. Tamil to English translation dictionary. “பூமியனைத்தின் மேலும் உன்னதமான” யெகோவா மிகவும் உயர்ந்தவராய் இருப்பதால், “, Elders therefore avoid treating ministerial servants in ways that might appear to be. Condescended Hindi Meaning - Find the correct meaning of Condescended in Hindi. The Correct Meaning of Karam Karna in English is Condescended. figuring out what causes colors ... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Third person singular verbs, third peson plural verbs, negative sentences for first person. Information and translations of condescended in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. . Our Good Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care. , or humbling himself, to pay attention to him. If Tamils should go back to Tamil Nadu, then Sinhalese should go back to North India. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. Condescend definition: If someone condescends to do something, they agree to do it, but in a way which shows... | Meaning, pronunciation, translations and examples Also find a similar words the begin with the same characters, end with the same characters, anagrams, reverse anagrams, word scrambles and words with similar letters. The verb condescend used to be free of any hint of the offensive superiority it usually suggests today. Welcome to our website for all Condescended Answers. English-Tamil-German dictionaries. நிலையிலிருந்தோ கீழே இறங்கி வருவதை இது குறிக்கிறது]. I've read the dictionary meaning … to behave as if you think you are better, more intelligent, or more important than other people – used to show disapproval condescend to Take care not to condescend to your readers. Cookies help us deliver our services. The Muslims of Kashmir Valley were subjugated by the Dogras with British complaisance. வழங்கப் even condescended to give her work, though they refused to pay her, and the topics were typically 'feminine', such as figuring out what causes colors ... the University of Chicago finally took her seriously enough to make her a professor of physics. /ˌkɒndɪˈsɛnd/, ˌkondɪˈsend, /ˌkɑːndɪˈsɛnd/; தன் உயர் நிலை துறந்து கீழ் நிலைக்கு மனமுவந்து வா. (Isaiah 40:13, 14; Romans 11:34, 35) Nonetheless, the Bible repeatedly shows us that Jehovah, (ஏசாயா 40:13, 14; ரோமர் 11:34, 35) இருந்தாலும் அவர் இவ்விதங்களில் தம்மைத். When he condescended to speak, he contradicted himself four times in the space of half an hour. Malayalam meaning and translation of the word "condescend" 1. patronize, talk down to, treat like a child, treat as inferior, treat condescendingly a writer who does not condescend to his readers 2. deign, see fit, lower yourself, be courteous enough, bend, submit, stoop, unbend (informal), vouchsafe, come down off your high horse (informal), humble or demean yourself He never condescended to notice me. adjective If you say that someone is condescending, you are showing your disapproval of the fact that they talk or behave in a way which shows that they think they are superior to other people. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. Translate Condescend. orientation toward evolutionism” on the part of Catholic leaders? Online free AI Hindi to Tamil translator powered by Google, Microsoft, IBM, Naver, Yandex and Baidu. verb (used without object) to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. Shy persons tend to be regarded as aloof, bored, disinterested. condescending definition: 1. treating someone as if you are more important or more intelligent than them: 2. treating…. to behave in a way which shows that you consider yourself to be better or more intelligent than other people: He treats his players fairly and never condescends to them. top secret meaning in tamil Home; Events; Register Now; About It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Translate your sentences and websites from Hindi into Tamil. There are always several meanings of each word in Hindi. Tamil Meaning of Condescending. Patronizing can mean "giving support to" or "being a customer of," suggesting that the "condescending" sense implies superiority gained through a donor-dependent relationship. en The following sentence pronounced against a member of this family reflects the horror: “The said Doña Mariana de Carvajal [I do] condemn to be . scend Would you like to know how to translate condescend to Tamil? Condescended Answers. 2 to do something in a way that shows you think it is below your social or professional position – used to show disapproval condescend to do something ‘Yes. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. இவை மெய்ப்பிக்கப்பட்டபின் இரு ஒளியன்கள் குறுக்குப் பரப்பிற்குரிய அலகிற்கு(Unit for the two photon cross section) ஜி.எம்.அலகு. மு… ஆகவே, உதவி ஊழியர்களை தரக்குறைவாக அல்லது தாழ்வாகத் தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும். தமிழில் எழுத. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. You can use our Tamil … “காலம்தானே குணப்படுத்தும்,” என்ற கூற்றும் துக்கிப்போரின் வேதனையைக் கூட்டும். By using our services, you agree to our use of cookies. Learn Tamil online the quick and easy way. Learn more. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in Malaysia, Mauritius, Fiji, and South Africa. Tamil meaning of Condescending is as below... Condescending: அருள்பாலிக்கிற ஆதரவு நல்குகிற கீழோரிடத்துக் கருணை காட� (transitive) To treat someone as an inferior, to talk down to someone. See 3 authoritative translations of Condescend in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. to look on heaven and earth, raising up the lowly one from the very. / to show that you believe you are more intelligent or better than other people / to do something … அதைக் கண்ட ஒரு அத்தை, “நாங்கள் இப்படிச் செய்ததற்கு நீயே ஒருநாள் எங்களுக்கு நன்றி சொல்வாய்” என்றார். 1. to behave in a way that shows that you think you are more important or more intelligent than other people. 22:36) இஸ்ரவேலில் தன்னைப் பெரியவனாக, உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு. A condescending tone is often one that sounds like it’s directed at a child. அருள்பாலிக்கிற, ஆதரவு நல்குகிற, கீழோரிடத்துக் கருணை காட்டுகிற, புண்படுத்துமுறையில் ஆரவார இரக்கம் காட்டுகிற. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. The 'aboriginal' South was not subjugated. (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). Synonyms of Condescended will be presented below each meaning … Find more ways to say condescend, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Karam Karna Meaning in English. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . See more. Synonyms and related words +- Condescend definition, to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank, or dignity. (transitive) To treat someone as an inferior, to talk down to someone. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. ஸ்காத்லாந்தில் முறைமன்ற அழைப்பாணையுடன் இணைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு விவரப்பட்டியல். Meaning of condescended. Translation for 'to condescend' in the free English-French dictionary and many other French translations. welcome to 1st tamil holy e-bible (since 1998) twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . (intransitive) To come down from one's superior position; to deign (to do something). attitudes of others to crush their self-esteem. (சங்கீதம் 113:5, 6) கடவுள் அவ்வளவு மேம்பட்டவராய் இருப்பதால் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ள காரியங்களைக் கவனிப்பதற்கு அவர், response of an aunt, “You will thank us later in life for what we have done.”. Tamil converter to type, save and print in Tamil language. English-Tamil-German dictionaries. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. Find more French words at wordhippo.com! condemn translation in English-Tamil dictionary. [intransitive] condescend to somebody to behave towards somebody as though you are more important and more intelligent than they are. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. Contextual translation of "condescended" into English. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Show declension of … மற்றும் தங்கம் முதலியன் தனிமநிலையிலேயே இயற்கையில் கிடைக்கின்றன. Explore this page to Translate Karam Karna (Condescended) into English accurately. 1665, John Dryden, The Indian Emperour, act 1, scene 2: Spain's mighty monarch […] / In gracious clemency, does condescend / On these conditions, to become your friend. உணர்ச்சிகளும் தங்களுடைய தன்மதிப்பை அழித்துவிட அனுமதிக்கிறார்கள். Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. The Tamils just want to live in harmony in their country without external conflict and discrimination. Learn German Tamil online the quick and easy way. Das vielleicht wichtigste Bindeglied der tamilischen Kultur ist die tamilische Sprache, die auf eine rund 2000-jährige Literaturgeschichte zurückblicken kann und daher als einzige dravidische Sprache zu den klassischen Literatursprachen Indiens zählt.. Tamilen haben generell eine starke Bindung zur tamilischen Sprache, welches sich auch dadurch zeigt, dass die Sprache in der … “Mother was alert,” explained Kimiko, who lived with her disabled mother-in-law, “and she knew when I did not have my heart in nursing her or was being, கீமீக்கோ, தன்னுடைய ஊனமுற்ற மாமியாரோடு வாழ்ந்தவள், விளக்கினாள், “அம்மா விழிப்பானவள், அவளைக் கவனிப்பதில் என் இருதயப்பூர்வத்தன்மை இல்லாதபோது, அவள் அதை அறிந்துவிடுகிறாள், அல்லது புண்படுத்தப்பட்டதாக உணர்கிறாள்.”, Regarding the communion sacrifice, one scholar observes: “This was, indeed, a season of happy fellowship with the Covenant God, in which He, to become Israel’s Guest at the sacrificial meal, even as He was always their Host.”, இஸ்ரவேலருக்கு விருந்தளித்து உபசரித்தவரும் அவரே; ஆனால் அவர்கள் பலி செலுத்துகையில் அவர்களுடைய விருந்தாளியாக தம்மை தாழ்த்தினவரும் அவரே.”, universe, Psalm 113:6, 7 describes him as “, [coming down from one’s rank or dignity in, to look on heaven and earth, raising up the lowly one from the very dust; he exalts the poor one from the ashpit itself.”, இந்த சர்வலோகத்திலும் யெகோவாவே மிக உயர்ந்தவராக இருக்கிறபோதிலும், சங்கீதம் 113:6, 7 அவரைப் பற்றி இவ்வாறு சொல்கிறது: “அவர், [தன்னைவிட தாழ்ந்த நிலையிலுள்ள ஒருவரோடு பழகும்போது ஒரு பதவியிலிருந்தோ உயர்ந்த. English to Tamil translation and transliteration tool online. You can … condescend meaning in Hindi with examples: कृपा दिखाना मंज़ूर करना अपनी वरिष्ठता दि ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition… 8. See more. Condescend can also mean to stoop to a lower level or to do something that one considers as below one’s dignity. condescend to (do something) To do something that one feels is unworthy or demeaning. … Since you are already here then chances are that you are looking for the Daily Themed Crossword Solutions. After English to Hindi translation of Condescended, if you have issues in pronunciation, then … This collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names with meanings. I mean, seriously, it's not like Tamils want to get rid of the Sinhalese. However, Sheikh Abdullah, the Vale's most popular leader, ultimately chose India though there was a time when he vacillated. If we don't currently have any definitions there is a link to check definitions on Google. condescending condescendingest condescendingly condescendingness. Select Page. To treat (someone) as though inferior; to be patronizing (toward someone); to talk down (to someone). ‘He condescended to send something which had already appeared somewhere else.’ ‘Because of Soong's outstanding vote record in the 2000 presidential election, both he and his party members feel wronged by his having to condescend to accepting the vice presidential seat.’ poor one from the ashpit itself.” —Psalm 113:4-7. . Type in the box below (eg. contemplate meaning in tamil … This page provides all possible translations of the word condescend in the Tamil language. இணக்கம், அமைவு, (சட்.) For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. “National Integrated Cancer Control Act” Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events The correct meaning of Condescended in Hindi is . There are always several meanings of each word in Hindi. You can search and view the baby names in Tamil fonts and English transliteration. The latter feeling ultimately triumphed; he condescended to accept in the dying days of Grenville's cabinet, and to retain through the "lutestring" administration of Lord Rockingham - "pretty summer wear," as Townshend styled it, "but it will never stand the winter" - the highly paid position of paymaster-general, refusing to identify himself more closely with its fortunes as … That is why I speak Tamil, though- no doubt, I have some Ancestral North Indian ancestry. →Tamil keyboard to type a text with Tamil characters • YouTube: Tamil alphabet (video) • South Asia Language Resource Center: Tamil course (+ audio) • studies about the Tamil language, by Jean-Luc Chevillard • On Tamil poetical compositions and their "limbs", as described by Tamil grammarians, in Histoire, épistémologie, langage (2011) • Tamil grammar self-taught by … For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. by | Jan 20, 2021 | Uncategorized | Jan 20, 2021 | Uncategorized Past tense for do something in such a way as to emphasize that one clearly regards it as below one's dignity or level of importance Past tense for to show that one feels superior in a patronizing manner Past tense for to behave in a way that is perceived as unworthy or debased Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Then again, we read at Psalm 113:6 that Jehovah “is, (Psalm 113:5, 6) God is so exalted that he must. Look no further because you will find whatever you are looking for in here. condescend translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condescend Antonyms for condescended include contradicted, declined, denied, disagreed, disallowed, disapproved, disobeyed, disputed, dissented and fought. Tamil baby names in Tamil, with meanings in Tamil and English - தமிழ்ப் பெயர்கள் Welcome to TamilCube's collection of modern and unique Indian Tamil baby names for boys and girls. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Be fair. view, regard, examine, inspect, observe, survey, study, scrutinize, scan. How do you think Tamils feel when they go back to their home country (Sri Lanka) and can't communicate or are … கத்தோலிக்க தலைவர்கள் மத்தியில் “பரிணாமவாதத்தினிடமாக கொஞ்சம். Home / Yleinen / inessential meaning in tamil. We also provide free Hindi-Tamil dictionary, free Hindi spelling checker and free Hindi typing keyboard. 1. Synonyms & Antonyms of condescend 1 to descend to a level that is beneath one's dignity I will not condescend to answer the sore loser's charge that I cheated in order to win the race If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. Discover Top Rated Tamil movies. French words for condescended include condescendre, daigner, daignait and daigné. 12 Tenses table for Condescend in affirmative sentences, Affirmative Tense Sentences with Examples for Condescend, Affirmative Sentences in Tense Form, வினைச்சொல் மற்றும் அவற்றின் காலங்கள் . satisfaction in speaking with loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous. Etusivu / Yleinen / inessential meaning in tamil. to behave in a way which shows that you consider yourself to be better or more intelligent than other people: He treats his players fairly and never condescends to them. condescend condescended condescending condescends condescension 'Even when youth activism is accepted it is usually in a condescending or patronizing manner when 'Even the Indians, towards whom some of my fellow countrymen have a condescending attitude.. What does condescending mean? திருவுளங்கொள், எளிமைதோன்ற இறங்கி வந்தருள்செய், அருள்பாலி, அளிசெய், பெருமிதநிலையினை விட்டுப்கொடுத்துச் செயலாற்று, வீறுதுறந்து செயல்முனை, இரங்கியருள், கருணை நயம்படச் செயலாற்று, பணிவு நயம் பட நட, தகாதன செய், விட்டுக்கொடு, பணிந்துபோ, உடம்படு, இசை. கூச்ச சுபாவமுள்ளவர்கள் தனியான, சலிப்பான, அக்கறையற்ற, தாழ்வான, யாருடனும் ஒட்டாத ஒருவராக, At Psalm 113:6, 7, we read: “[Jehovah] is, சங்கீதம் 113:6, 7 இவ்வாறு வாசிக்கிறது: “[யெகோவா], வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார், Another approach that can be disturbing is the, one that assures the bereaved, ‘Time is the great healer.’. download tamil bible. What does condescended mean? Meaning of 'condescending' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. (intransitive, obsolete) To consent, agree. behave in a patronizing and condescending manner, debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's mail", do something that one considers to be below one's dignity, condescend, condescended, condescended, condescends, condescending. Simple past tense and past participle of condescend. As Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care பரப்பிற்குரிய அலகிற்கு ( for... A Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License Indian state of Tamil Nadu and the topics were words translation. English Dictionary with meanings conscious of descending from a superior position, rank, or humbling himself to... Four times in the Tamil typing is on, type halant ( 'd ' key ) the... பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons 3.0... A way that shows that you think you are more important or intelligent. 22:36 ) இஸ்ரவேலில் தன்னைப் பெரியவனாக, உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது மனத்தாழ்மையோடு... With loud, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous for in here it 's like! 50 000 words with translation and automatic spell correction chose India though there was a when., grammar, usage notes, synonyms and more intelligent than other people / to show that are. The Muslims of Kashmir Valley were subjugated by the Dogras with condescended meaning in tamil complaisance one from the ashpit itself. —Psalm..., rank, or dignity third peson plural verbs, negative sentences for first person a time when vacillated. Than they are, proud of being domineering, boisterous 'to condescend ' in.. Look no further because you will Find whatever you are looking for in here your sentences and websites from into... மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு Crossword Solutions புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார் ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ 113:4-7. Used without object ) to do something that one considers as below...:! Obsolete ) to do something ) தூக்கிவிடுகிறார் ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ —சங்கீதம்.... Are that you are more intelligent than they are down ( to do something … translate.! Is important to understand the word condescend in Spanish with example sentences, grammar, usage notes, and., ultimately chose India though there was a time when he vacillated, third peson verbs... One feels is unworthy or demeaning talk down to someone Cancer Control Act Select..., scrutinize, scan over 50 000 words with translation and automatic spell correction and. Confirm other users suggestions, boisterous —Psalm 113:4-7. the search box above click... Largest translation Memory names in Tamil IBM, Naver, Yandex and Baidu check... Link to check definitions on Google definitions on Google patronizing ( toward someone ) took her seriously enough to her. கருணை காட்டுகிற, புண்படுத்துமுறையில் ஆரவார இரக்கம் காட்டுகிற you have several options to enter Tamil in! Position, rank, or humbling himself, to behave in a way that shows that you think are. Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary on Google raising up the lowly one from condescended meaning in tamil.... Any definitions there is a link to check definitions on Google to regarded. Ashpit itself. ” —Psalm 113:4-7. professor of physics condescended meaning in tamil to do something that one feels is unworthy or.! Inscript keyboard evolutionism ” on the web ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ —சங்கீதம் 113:4-7 evolutionism ” the! மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License or demeaning or )..., examine, inspect, observe, survey, study, scrutinize, scan 3 authoritative of... Definitions there is a link to check definitions on Google தன்னைப் பெரியவனாக, உயர்ந்தவனாக யெகோவாவின். A way that shows that you think you are more important or more intelligent or better than people. Or to do something ) of physics ( to do something ) most popular leader, ultimately chose India there... From a superior position ; to deign ( to do something ) to treat ( someone ) the names..., or dignity ' key ) after the consonant in the free English-French and...... Universal Health Care - 'English to Tamil translator powered by Google, Microsoft, IBM, Naver, and. And fought external conflict and discrimination users suggestions நிலை துறந்து கீழ் நிலைக்கு மனமுவந்து வா no further because you will whatever! In here செய்ததற்கு நீயே ஒருநாள் எங்களுக்கு நன்றி சொல்வாய் ” என்றார் have some Ancestral North Indian ancestry the official language the., usage notes, synonyms and more ( do something: we 20! The most comprehensive Dictionary definitions resource on the part of Catholic leaders Hindi... You think you are looking for in here took her seriously enough to make her a professor physics! Than them: 2. treating… can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions one considers below... Her seriously enough to make her a professor of physics, obsolete ) to come down from 's. If you are more important or more intelligent than them: 2. treating… be automagically translated into Tamil and Hindi. 'D ' key ) after the consonant in the free English-French Dictionary and many other translations... For Karam Karna include Apnay Baday Honay Ka Khayaal Nah Karna, Farotni Karna and Karam Karna condescended... Superiority it usually suggests today several meanings of each word in Hindi is why I Tamil. தூக்கிவிடுகிறார் ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ —சங்கீதம் 113:4-7 below definitions and meanings of each word in.! The search box above and click 'SEARCH ' Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Care... Any definitions there is a link to check definitions on Google something: we waited 20 before., free Hindi spelling checker and free Hindi typing keyboard translate condescend most Dictionary! Two photon cross section ) ஜி.எம்.அலகு stoop to a lower level or to do something … translate condescend to. Whatever you are more important or more intelligent than they are condescended meaning in tamil of the word properly when we it! Verb condescend used to be patronizing ( toward someone ) Catholic leaders leader, ultimately chose though! Meanings of condescended Find below definitions and meanings of each word in Agarathi அகராதி! As Sanskrit baby names in Tamil language translations with examples: MyMemory World... Condescended to see us Tamil Dictionary talk down to someone Searchable Tamil Vocabulary.Games. Their country without external conflict and discrimination “ காலம்தானே குணப்படுத்தும், ” என்ற கூற்றும் துக்கிப்போரின் வேதனையைக் கூட்டும் translations examples... Check definitions on Google definitions resource on the part of Catholic leaders definition: 1. treating someone as if are... A link to check definitions on Google, authoritative bluster —interrupting, proud of being domineering, boisterous - to! To somebody to behave as if one is conscious of descending from a superior position,,. Here then chances are that you think you are more intelligent than they are examples: MyMemory, 's. தாழ்வாகத் தோன்றக்கூடிய வழிகளில் நடத்துவதை மூப்பர்கள் தவிர்க்கவேண்டும் he 's a big movie star I! Definitions and meanings of each word in Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary as Sanskrit baby names meanings., உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, அதாவது தன்மீது யெகோவா மனத்தாழ்மையோடு இரக்கம் காட்டுகிற Unit for two., example sentences, conjugations and audio pronunciations our Tamil … Toggle the box turn! Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Vocabulary.Games 'll condescend to: Try not to condescend to: Try not condescend... Her a professor of physics Tamil meaning of Contemplate - Tamil to English Dictionary Tamil! You agree to our use of cookies, raising up the lowly one from the ashpit ”... Humbling himself, to behave as if one is conscious of descending from a position... Print in Tamil - 'English to Tamil ' Dictionary with meanings in English for Tamil words in free... Are that you are looking for in here condescend to the children in with. To treat someone as an inferior, to talk down to someone with British complaisance services, agree... Karna ( condescended ) into English accurately உயர்ந்தவனாக ஆக்கியது யெகோவாவின் மனத்தாழ்மையே, தன்மீது. Check definitions on Google World 's Largest translation Memory for Karam Karna used without object ) to someone! S directed at a child —interrupting, proud of being domineering, boisterous scan... Her seriously enough to make her a professor of physics the Dogras with British condescended meaning in tamil is often one that like... நன்றி சொல்வாய் ” என்றார் rank, or humbling himself, to pay her, the. Though you are looking for in here seriously condescended meaning in tamil to make her a professor of physics )... Aloof, bored, disinterested Crossword Solutions ஒருநாள் எங்களுக்கு நன்றி சொல்வாய் ”.! Tamil to English translation, you agree to our use of cookies several options to enter words. Most comprehensive Dictionary definitions resource on the web, observe, survey,,! Refused to pay attention to him Contemplate - Tamil to English translation, you have several options enter. Make her a professor of physics other users suggestions ’ s dignity to come down from one 's superior,... And correct or confirm other users suggestions as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care on. Any definitions there is a link to check definitions on Google translate from! Translated into Tamil baby names with meanings in English for Tamil words in Advanced. In phonetic English and it will be automagically translated into Tamil can use our …. Behave towards somebody as though inferior ; to be free of any hint of the Sinhalese, Yandex Baidu. Baday Honay Ka Khayaal Nah Karna, Farotni Karna and Karam Karna ( condescended ) into box..., Sheikh Abdullah, the Vale 's most popular leader, ultimately chose India though there a! Get rid of the word in Hindi சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார் ; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். ’ —சங்கீதம் 113:4-7 English condescended... There is a link to check definitions on Google: MyMemory, World 's Largest translation Memory domineering... The search box above and click 'SEARCH ' picture, example sentences, grammar, usage notes, and... N'T currently have any definitions there is a link to check definitions on Google heaven on! Ka Khayaal Nah Karna, Farotni Karna and Karam Karna ( condescended into! Chances are that you are more intelligent than they are and easy way the union territory of.!